Bildarkiv övrigt

Du som har gamla bilder, och det behöver inte vara från 1900-talet, får mycket gärna lämna dem till föreningen för inskanning till arkivet. Det kan vara bilder av rondellen vid Konsum som försvann på 1980-talet, parken där spårvägen gick in i området som byggdes över på 1990-talet, eller hur ditt hus såg ut på 70-talet.

Pungpina lada 1927

Här, i ladan på det som nu heter Laduplan i Pungpinan bildades föreningen 1926. Den hette då Skarpnäcks Villaägarförening UPA.

Oxelvägen 2, 4, 6

Oxelvägen 2, 4, 6, kvarteret Betongarbetaren. Byggda 1922-23 som tre olika fastigheter, i tre olika storlekar.

Länsmansvägen 17

Länsmansvägen 17, lösvirkesbygge?

Foto: Bengt Schantz

Fogdevägen 6, år 1924, lösvirke. Ägt av spårvägsmannen Gottfrid Eriksson.

Foto: B Schantz

Julgransförsäljning på 1950-talet kanske. Platsen är dåvarande Sockenvägen mittemot Hemgården, nuvarande kollektivhuset Sockenstugan. Lägg märke till köttaffären i hyreshuset.

Foto: Bengt Schantz

En mycket tidig bild av Skarpnäcks skola med en inte iordningställd Kärrtorpsväg. Badhuset, annexet till höger, inte färdigt. Detaljplanen antogs 1931, så dateringen är första halvan av 1930-taler.

Flyg, Tyresövägen

Ett bogserplan för segelflyg går ned för landning på Skarpnäcksfältet över Tyresövägen.

Hemgården 1949.

Hemgården, med pensionärsbostäder, nybyggt 1949. Statsrådsvägen är fortfarande Sockenvägen.

Fogdevägen innan Bagis.

Fogdevägen passerar Riksrådsvägen och planarkitekterna har förberett för att utvidga bebyggelsen. Men det var kanske inte tänkt att det skulle bli ett Bagarmossen.

Hemgården, Kärrtorps Koloni.

Dåvarande Hemgården, och till höger Kärrtorps koloniområde strax innan det röjdes bort. Där fotografen står går nu Sockenvägen och Holmögaddsvägen går vinkelrätt åt höger.

Vita Sten 1950.

Vita Sten, gränsmarkeringen vid Gränsberget år 1950 när Hemgården var nybyggt. Huset i fonden är Skattmästarvägen, nuvarande Talmansgränd 3.

Vita Sten 2013.

Vita Sten nykalkad 2013. Stenen ligger nu i kanten av Sockenvägen och gränspinnen är flyttad ner i en berghäll.

Plåtkiosken 1965

Plåtkiosken stod på Kyrkogårdsvägen vid Sockenvägen, byggd på 1920-talet ungefär som paviljongerna på Haga. På 60-talet hängde mopedungdomen där och det klagades. 1965 revs kiosken.

Gamla macken vid Pungpinetorpet

Den första bensinstationen i Pungpinan låg mellan torpet och (Gamla) Tyresövägen. Där kunde man få sitt fordon tankat och smort.

Knattefotboll i Lagmansparken/Båtparken 1970. SAIK mot EP.

Två fotbollsgäng som på 60-70- talet hade regelbundna seriespel mot varandra, och parken nyttjades för alla möjliga sporter och lekar. Innan dess så stoppade parkvakten allt bollspel eller spring på gräsytorna. SAIK mot EP.

Foto: B Schantz

Kärrtorp förmodligen 1949.

Foto: B Schantz

Kärrtorp mitten på 1940-talet.

Foto: B Schantz

Kärrtorp början på 1950-talet.

Foto: B Schantz

Kärrtorp början på 1950-talet.

Foto: B Schantz

Kärrtorpets mindre byggnad (vedbod, torrtoa?) i början på 1950-talet när stadsdelen Kärrtorp byggdes.

Foto: B Schantz

Anteckning på baksidan: Kärrtorp, lilla stugan till höger om mansbyggnaden 1905. Stugan har sedan förlängts något. Taket är sänkt o klätt med tegelpannor murad skorsten i stället f plåtrör, dörren flyttad fr. gaveln t långsidan. Stugan är 1947 i har moni med mansbyggnadens gamla stil. 1905 foto Martin Carlsson

Kärrtorp år 1905

Anteckning på baksidan: Kärrtorp år 1905. Numera (1947) är stugan panelerad, knutar o vindfång bruna. T.h. syns lilla stugans tak utv plåtskorsten. Foto Martin Carlsson 1905.

Foto: B Schantz

Dragplan till segelflyg går in för landning på Skarpnäcksfältet.

Foto: B Schantz

Landning på Skarnäcksfältet, passerar Tyresövägen. Ungefär där Flygledargatan ligger i dag.

Foto: B Schantz

Inflygning för dragplanen över Tyresövägen 1954. Motorvägen till Tyresö har börjat anläggas.

Foto: B Schantz

Nya Tyresövägen och Norra Sköndal exploateras. Torpet i fonden under dubbeldäckaren är Kilen, hitom Skarpnäcks koloniområde.

Foto: B Schantz

Här sprängs för att få fram en motorled. Segelflyg på ingång.

Foto: B Schantz

Taxning av segelplan. Information om segelflygsverksamheten kan lämnas till föreningen.

Foto: B Schantz

I väntan på vind eller drag?

Foto: B Schantz

En idyllisk epok, med cyklar och MC på flygfältet.

Foto: B Schantz

Skarpnäcks flygfält en solig dag med fin termik(?) på 1950-talet.

Foto: BSchantz

Start mot väster från fältet. Flygintresserade får gärna komplettera informationen.

Foto: B Schantz

Motljus och gulfilter en sommardag på 50-talet.

Foto: B Schantz

En trotjänare, ett riktigt flygplan på Skarpnäcksfältet.

Foto: B Schantz

Flygvapnet uppvisar segelflygning på Skarpnäcksfältet, i början på 1940-talet.

Foto: B Schantz

Flygvapnets uppvisning med deltagande av general Nordenskiöld.

Foto: B Schantz

Här lättar Nordenskiöld. Eller tittar han på?

Foto: B Schantz

År 1947 räckte vinden bara till för att landa vid Det Heliga Korsets Kapell.

Foto: B Schantz

Höslåtter väster om flygfältet, ca 1950.

Foto: B Schantz

Ännu på 1950-talet kupades potatisen på Skarpnäcksfältet närmast Pungpinan.

I bakgrunden Skarpnäcks koloniområde.

I bakgrunden Skarpnäcks koloniområde.

Foto: B Schantz

Hemvärnet övar på Skarpnäcksfältet, med Bergholmstorpet som arrenderad bas. Den kala bergknallen i bakgrunden är kanske Bagarmossen som växer fram.

Foto: B Schantz

Bilmodellen tyder på att det handlar om 1950-tal.

Foto: B Schantz

Segelflygets dragplan på väg in för landning. 1950-tal.

Foto: B Schantz

Framför torpet Bergholm gick landsvägen åt sydost, Tyresövägen.

Foto: B Schantz

Snickarglädjen tillkom under 1920-talet av den snickare som då bodde där.

Foto: B Schantz

En del uthus till Bergolmstorpet revs på 1950-talet under hemvärnets regim.

Foto: B Schantz

Torpet Bergholm med hemvärnets emblem på grinden.

Foto: B Schantz

Torpet Pottmyran revs 1956 när bostadsområdet Norra Sköndal byggdes. Torpet låg på gården vid nuvarande Pudelgränd. Pottmyran är känt från åtminstone från 1700-talet.

Foto: B Schantz

Torpet Kilen låg i kilen mellan gångvägen till Brotorp och Bagarmossen och Skarpnäcksvägen, Nuvarande Pilotgatan. Nu finns en förskola på Tätorpsvägen på platsen.

Foto: B Schantz

Kilen. Lägg märke till hur lite skog det fanns på 1950-talet.

Foto: Bengt Schantz

Brotorp 1949.

Foto: Bengt Schantz

Brotorp i vårflod?

Foto: Bengt Schantz

Brotorp

Foto Bengt Schantz

Nytorp 1949, innan Nytorpsbadet anlades.

Foto: Bengt Schantz

Parken, en bosättning i skogen i det som nu är Bagarmossen. Det ursprungliga torpet anlades 1839.

Foto: Bengt Schantz

Parken revs när Bagarmossen skulle byggas. På 50-talet gällde fortfarande häst och vagn.

Foto: Bengt Schantz

Parken låg på vägen mellan Skarpnäcks gård och Söderbysjön.

Foto: Bengt Schantz

Parken låg nordväst om Letstigen längst sydöst i Bagarmossen där gångvägen till Brotorp börjar. Bergknallen i bakgrunden finns kvar vid lekparken.

Foto: Bengt Schantz

Parken sista vintern?

Foto: Bengt Schantz

Parken innan rivning när Bagarmossen byggdes 1956.

Foto: Bengt Schantz

Det gick tydligen åt mycket ved för att hålla Parken varm!

Foto: Bengt Schantz

Ryssboda var innan rivning för byggandet av Norra Sköndal en handelsträdgård, som gamla Skarpnäcksbor minns. Låg där Vinthundsvägen svänger för Skogskyrkogårdens plank.

Foto: B Schantz

Skarpnäcks gård innan sjukhem och motorväg fanns. Bengt Schantz fotograferade, kanske inför den kommande omdaningen.

Foto: B Schantz

Skarpnäcks gårds mangårdsbyggnad, baksidan. Till höger kan ladugården skymtas.

Foto: B Schantz

Skarpnäcks gårds ladugård som revs för att få plats med sjukhemmets tvätteri bland annat. I dag finns här småindustrier.

Foto: Bengt Schantz

Skarpnäcks gårds statarlänga och ladugård i början av 1960-talet kanske. Längan finns kvar som bostäder. I förgrunden den nu Gamla Tyresövägen.

Foto: B Schantz

Skarpnäcks gård en vårdag i början av 1960-talet? Rakt fram en av gårdens arbetarbostäder.

Foto: B. Schantz

Höghuset Söderarmsvägen-Lägskärsvägen runt 1950, ”modern” betongkonstruktion.

Foto: B. Schantz

Höghuset Söderarmsvägen i Kärrtorp kring 1950. Notera björken.

Foto: Jan Gustavsson

Söderarmsvägen 2015, björken står kvar 80 år gammal.

 

Uppdaterat 2015-05-28