Bildarkiv vykort

På dessa vykort som inte har någon datering kan man se området var ljusare utan uppvuxna träd och buskar. Ingen kunde klaga på evig skugga under alléträden eller mattor av höstlöv! Korten från Carl Sunnegårdhs förlag bör vara fotograferade i början på 1930-talet eftersom han slutade sin verksamhet 1934. De övriga korten är av senare datum som syns på träden.

Vykorten från Kärrtorp torde vara från början av 1950-talet. Detaljplanen för Skarpnäcks nya skola är daterad 1951.

Lärkträdshörnet

I hörnet av Kyrkogårdsvägen, Stråvägen och Tyresövägen planterades redan från början exotiska träd, bl.a. lärkträd.

Tyresövägen söderut fr Konsum

(Gamla) Tyresövägen åt sydost från ”Konsum”. Lägg märke till varningsskylten för järnväg, spårvagnen som tvärar över korsningen med Sockenvägen. Lönnarna utmed gatan skuggar ännu inte.

Presidenvägen

Från Skattmästarvägen. Grusade gator och grusade gångbanor med storgatsten som rännsten.

Pinan, eller Kanslersvägen?

Pungpinan är angivet för denna bild, men frågan är om det inte är den norra delen av Kanslersvägen. Ängen i förgrunden är i så fall bebyggd med omsorgsboende. (JG)

Skrivarvägen.

Fotograferat från berget som nu gränsar till Bagarmossen. Oxlarna på Skrivarvägen är små.

Tistelvägen västerut.

Tistelvägen västerut, fotograferad ungefär från baksidan av spårvägens ändstation vid Skattmästarvägen.

Tistelvägen öst

Tistelvägen sedd från Tyresövägen. Fotograferat på 1940-talet, med tanke på trädstorleken.

Sockenvägen österut.

Sockenvägen, den smala sträckningen mellan Kärrtorpsvägen och Statsrådsvägen. På denna tid gick Sockenvägen till Statsrådsplan på nuvarande Statsrådsvägen. Huset i fonden är dåvarande Hemgården (nu Sockenstugan), så dateringen får bli efter 1948.

Hemgården från vändslingan 1960-tal?

Hemgården sedd från spårvagnens f.d. vändplan. Renaulten daterar vykortet från tidigast 1956 och till 1967 eller senare.

Enskededalen, De Gamles Lund.

Utanför föreningens område men finns i arkivet. De Gamles Lund 1930-tal.

Hemmet för Gamla

Hemmet för Gamla på 1940-talet, att döma av Pressbyråns logotype.

Matilda Ljungstedts väg, 30-tal

Från käringstan, Matilda Ljungstedts väg på 30-talet. lägg märke till vedförrådet till vänster.

Gamla skolan 1930-tal.

Skarpnäcks Gamla Skola när den var ny. Skarpnäcksvägen väldigt ny. 1930-tal.

Skarpnäcks skola, gamla

Skarpnäcks gamla skola på den tiden den var den enda skolan, här 1940-talet.

Gamla skolan 1940-talet

Ännu ett vykort som kan dateras till 1940-talet. Tallarna kvar på skolgården.

Flatenbadets omklädningshytter. Pressbyråns vykort. Datering okänd men en gissning är fyrtiotalet.

Flatenbadets omklädningshytter. Arkitekt för byggnaderna var Paul Hedqvist. Pressbyråns vykort. Datering okänd men en gissning är fyrtiotalet.

Flaten, sandplagen, ditfraktad på 1930-talet, och påfylld varje år.

Flaten, sandplagen, ditfraktad på 1930-talet, och påfylld varje år. Enligt dåtida anteckning ska badet rymma 15.000 besökare.

Kaffebyggnaden på plagen inrättades i ett torp från längre upp i backen. Den s.k. dansbryggan till vänster.

Kafébyggnaden på plagen inrättades i ett torp från längre upp i backen. Tyvärr brändes kafét ned på 2000-talet. Den s.k. dansbryggan till vänster.

Flatenbadet på 1940-talet med "dansbryggan"och hopptornet som nu är flyttat.

Flatenbadet på 1940-talet med ”dansbryggan” och hopptornet som nu är flyttat.

Höghuset på Kärrtorpsplan, hårt retuscherat, fotograferat innan planen var anlagd.

Höghuset på Kärrtorpsplan, hårt retuscherat, fotograferat innan planen var anlagd.

Foto: B Schantz

Höghuset, originalkopian. Lägg märke till tallarna på planen.

2015 är Kärrtorpsplan sedan mycket länge iordningställd.

2015 är Kärrtorpsplan sedan mycket länge iordningställd.

Höghuset i Kärrtorp från andra hållet, från bollplanen.

Höghuset i Kärrtorp från andra hållet, från bollplanen.

Kärrtorpsvägen söder om centrum.

Kärrtorpsvägen söder om centrum. Undrar vad som salufördes i specialaffären?

Kärrtorpsvägen ovanför backen ner till Kärrtorps IP.

Kärrtorpsvägen ovanför backen ner till Kärrtorps IP.

Kärrtorpsvägen-Söderarmsvägen med en liten glace-kiosk i hörnet.

Kärrtorpsvägen-Söderarmsvägen med en liten glace-kiosk i hörnet.

Söderarmsvägen norrut från Kärrtorpsvägen.

Söderarmsvägen norrut från Kärrtorpsvägen.

Söderarmsvägen står det på vykortet, men sådana hus finns inte på den gatan, däremot på Fyrskeppsvägen öster om Söderarmsvägen!

Söderarmsvägen står det på vykortet, men sådana hus finns inte på den gatan, däremot på Fyrskeppsvägen öster om Söderarmsvägen!

in till vänster finns huset som syns på föregående bild. Här vid Santa Fe, låg en glace-kiosk på 1950-talet.

In till vänster finns huset som syns på föregående bild. Här vid Santa Fe låg en glace-kiosk på 1950-talet.

Vikstensvägen åt sydost. Kantsten lagd, men ingen asfalt ännu.

Vikstensvägen från vändplanen bakom höghuset i centrum. Kantsten lagd, men ingen asfalt ännu.

Vikstensvägen, men var?

Vikstensvägen, men var?

Arkövägen  mot Kärrtorpsvägen. Se den lilla pojken som har vält med sin trehjuling.

Arkövägen mot Kärrtorpsvägen. Se den lilla pojken som har vält med sin trehjuling.

Lekplatsen, står det på kortet. Fanns det bara en lekplats, och i så fall var?

Lekplatsen, står det på kortet. Fanns det bara en lekplats, och i så fall var? Fyren?

Skarpnäcks nya skola. Se hur stora cyklar barnen hade.

Skarpnäcks nya skola. Se hur stora cyklar barnen hade.

tom cell tom cell

Uppdaterat 2015-04-12