Bildarkiv linje 8

Dateringen av fotona är i vissa fall osäker. Kanske du vet bättre? Kontakta föreningen!

Enskedebanan med vändslinga Åkervägen–Brunnsvägen–De Gamlas väg, foto från mitten 1920-talet. Märk kaféet till höger.

Enskedebanan med vändslinga Åkervägen–Brunnsvägen–De Gamlas väg, foto från mitten 1920-talet. Märk kaféet till höger.

 Linje 8 mot Skarpnäck, Sockenvägen. Notera matstället  som hade spårvägspersonal som stamgäster. 1930-tal?

Linje 8 mot Skarpnäck, Sockenvägen. Notera matstället som hade spårvägspersonal som stamgäster. 1930-tal?

Spårvagnshallarna på Sockenvägen, 1930-tal? Dags för första turen?

Spårvagnshallarna på Sockenvägen, 1930-tal? Dags för första turen?

Enskedehallen på 1940-talet.

Enskedehallen på 1940-talet.

Linje 8 i korsningen Tyresövägen–Sockenvägen, station Tyresövägen. Stationshuset fanns kvar tills nedläggningen.

Linje 8 i korsningen Tyresövägen–Sockenvägen, station Tyresövägen. Stationshuset fanns kvar tills nedläggningen.

Linje 8 i korsningen Tyresövägen–Sockenvägen, station Tyresövägen.

Linje 8 i korsningen Tyresövägen–Sockenvägen, station Tyresövägen.

Linje 8 i korsningen Tyresövägen–Sockenvägen, 1950.

Linje 8 i korsningen Tyresövägen–Sockenvägen, 1950.

Linje 8, station Tyresövägen. Konsum syns i bakgrunden med ingång till mjölkavdelningen. 1931.

Linje 8, station Tyresövägen. Konsum syns i bakgrunden med ingång till mjölkavdelningen. 1931.

Linje 8 i korsningen Tyresövägen–Sockenvägen, 1950. DKW, liksom Volkswagen var vanliga efter kriget. Notera varning för tåg-skylten.

Linje 8 i korsningen Tyresövägen–Sockenvägen, 1950. DKW, liksom Volkswagen var vanliga efter kriget. Notera varning för tåg-skylten.

Linje 8, vändplan i Skarpnäck, invigning av södertunneln 1933. Husen i bakgrund ligger på ömse sidor om dåvarande Sockenvägen.

Linje 8, vändplan i Skarpnäck, invigning av södertunneln 1933. Husen i bakgrund ligger på ömse sidor om dåvarande Sockenvägen.

Linje 8 vid vändplanen i Skarpnäck, nuvarande förskolan på Talmansgränd. Husen i bakgrunden är Tistelvägen.

Linje 8 vid vändplanen i Skarpnäck, nuvarande förskolan på Talmansgränd. Husen i bakgrunden är Tistelvägen.

Linje 8, vändplan 1950, sista vintern.

Linje 8, vändplan 1950, sista vintern.

 

Uppdaterat 2014-01-11