Författararkiv: JanG

Nya gamla bilder upplagda på sidan

Foto: Bengt Schantz

IF Goternas klubbstuga

Föreningens bildarkiv håller på att digitaliseras och det mesta ska läggas upp på hemsidan. Under menyn ”Genom tiderna/Fritiden” finns några nya bilder med åtföljande textkomplettering, och ännu fler nyskannade gamla foton ligger i ”Skrift & bildarkiv/Övrigt”.

Se den borgkuliss som byggdes vid Söderbysjön, eller segelflygets dagar på Skarpnäcksfältet, till exempel.

Grusade gator?

På en del ställen i vårt område har Trafikkontoret låtit grusa gatorna och ibland satt upp skyltar som varnar för stensprut och halka. ”Varför då?” har många frågat.

Det enklaste svaret är att Trafikkontoret ” hittade” lite pengar och genomförde en snabb tätning av sprickor, så att asfalten ska frysa sönder lite mindre i vinter. Åtgärden består av bitumen med grus ovanpå, som det är tänkt att fordonen ska platta till. Detta är inte istället för ordentligt gatuunderhåll utan en extraåtgärd.

Sophämtning igen

Nu på sommaren har vi två ”problem”, utställda tunnor kan skvallra om frånvaro, och otömda tunnor kan lukta.

Våra hämtningsentreprenörer sköter sig inte korrekt. De vägrar i många fall att tömma tunnor som inte är utrullade, och de rullar i många fall inte tillbaks tunnor. Detta är tvärt emot det kontrakt som finns med Stockholms stad.

Avfallskärlen, för både hushållssopor och matavfallssopor, ska hämtas innanför tomtgräns och grind, max tre meter från tomtgräns. Och kärlen ska rullas tillbaks.

Utebliven hämtning, och oinrullade tunnor ska felanmälas till Stockholms stads felanmälan om vi ska få till ändring. Prata helst inte med entreprenörerna.

Meddela gärna föreningen om du har problem med hämtningen!

Jan Gustavsson
ordförande

Detaljplaneförslag Ätravägen

I slutet av juli kom meddelande om att detaljplaneförslag tagits fram för önskade (eller oönskade) bostäder på Ätravägens norrsida mot Länsmansvägen. Synpunkter på förslaget skall vara inne senast den 20 augusti. Förslaget finns utställt på Tekniska nämndhuset och på Stadsdelsförvaltningen på Björkhagsplan. Informationen finns även på Stockholms hemsida.

Detaljplaneförslag.

Detaljplan Ätravägen 2014

Stockholm behöver fler bostäder anser nog de flesta och detta infill är lämpligt sett ur stadens synvinkel; nära till kommunikationer, centrum och grönområden; dessutom små lägenheter för nyinflyttade/yngre. De flesta protester mot eventuellt bygge kommer från dem som kommer att bo mitt emot. I vårt revir är det några hus på Länsmansvägen som kommer att få nya fyra våningar höga hus på ett avstånd av 22 och 28 meter från det egna huset.

Bilden visar det förra förslaget som grått i bakgrunden. I det liggande förslaget har stadsbyggnadskontoret tagit hänsyn till Länsmansvägen och lagt in en kil med allmänning mellan Länsmansvägens tomter och den nya tomten.

Våren eldades in på valborgsmässoafton

inlagg_valb14Majbrasan sprakade muntert som vanligt på gräsplanen söder om Kanslersvägen. Fiskdammen drog, spontankören sjöng och lotter såldes. Men framför allt minglade grannar runt elden i den oväntat milda kvällen. Glöden falnade inte förrän på första maj.

Eldningsveckan börjar måndag den 28

Vecka 18, alla år, inträffar eldningsveckan i Stockholms stad. Det är händelsevis den vecka som innefattar valborg. I år är det måndag 28/4 till och med söndag den 4/5.

Denna vecka får du elda på tomten, om inte brandmyndigheten förbjudit det med hänsyn till brandfara. Du får inte elda material som ger rök som kan irritera omgivningen.

Nästa tillfälle att elda är vecka 40 i oktober.

Foto: Jan Gustavsson

Årsmötet avklarat

Skarpnäcks kulturhus B-sal härbärgerade styrelse och medlemmar under det 87:e årsmötet i vår förening. Det var inga märkvärdigheter som avhandlades. Vi avtackade Mats Behrenfeldt som avgick ur styrelsen och valde in Jane Lundgren-Eriksson. Du som inte kunde komma kan ännu en tid se här på hemsidan: agenda och nödvändiga dokument. Protokollet publiceras när det har kommit ur Haldan och blivit justerat.

Innan mötet bjöds på info om energisparrenovering, och väldigt gott fika med matigt tilltugg på kaféet i kulturhuset. Årsboken Brännkyrka 1913–2013 såldes av Enskede-Årstas hembygdsförening.

Brännkyrkaboken på årsmötet!

Enskede-Årsta hembygdsförenings årsbok

Enskede-Årsta hembygdsförenings årsbok

På mötet kan du tack vare ett samarbete med Enskede-Årsta hembygdsförening köpa deras jubileumsbok Brännkyrka 1913-2013! Det var 100 år sedan Brännkyrka landsbygdssocken blev inkorporerad med Stockholms stad och har med tiden blivit Söderorts 51 stadsdelar med ett invånarantal som överträffar innerstadens. Det är dessa stadsdelar som beskrivs i boken.
250 kronor, endast kontant betalning.