Brännkyrkaboken på årsmötet!

Enskede-Årsta hembygdsförenings årsbok

Enskede-Årsta hembygdsförenings årsbok

På mötet kan du tack vare ett samarbete med Enskede-Årsta hembygdsförening köpa deras jubileumsbok Brännkyrka 1913-2013! Det var 100 år sedan Brännkyrka landsbygdssocken blev inkorporerad med Stockholms stad och har med tiden blivit Söderorts 51 stadsdelar med ett invånarantal som överträffar innerstadens. Det är dessa stadsdelar som beskrivs i boken.
250 kronor, endast kontant betalning.