Snövinter och snöröjning

Det hinner rulla många däck på gatorna på 14 timmar.

Det hinner rulla många däck på gatorna på 14 timmar.

När snön kommer prioriteras bussgator och huvudleder. Vårt områdes lokalgator kommer i tredje hand. Det ska dock vara plogat 14 timmar efter det att snön slutat falla. Tre dygn senare ska infarter vara upplogade. Till skillnad mot vad som står på Stockholms hemsida ska alltså infarterna i området plogas upp. Människor som av biståndshandläggare bedömts behöva det, ska få sina entréer plogade genast. Listor finns hos entreprenören.

Cykelbanor utmed gator och på parkmark är prioriterade.

Denna information ligger ständigt på föreningens hemsida under rubriken Myndighet & service.