Årsmötet tidigarelagd starttid!

Styrelsen har beslutat att justera starttiden för ”nöjes”-delen av årsmötet.

Klockan 18:30 öppnas dörrarna till Bio Reflexen för inskrivning i röstlängd och sedan information om Bioverksamheten och visning av en kort film. Årsmötets legala del börjar som tidigare meddelats klockan 20:00.