Utbyggnader i Bagarmossen och Skarpnäck

Stockholms stad har tagit fram ett programförslag som nu är under samråd. I förslaget beskrivs hur stadsdelarna ska byggas ut med 2500-3500 bostäder. De har idag 21 000 boende och det ska öka med 5 500-7 500.

I förslaget finns även en ny skola, flera nya förskolor, en sim-och sporthall och förstärkt parkstråk mellan stadsdelarna. Det innehåller däremot ingen ny lösning för trafiken utan Sockenvägen och Gamla Tyresövägen beräknas få ökad trafik.

Här finns mer att läsa

Alla handlingar finns tillgängliga på Insyn Stockholm, sök på “sbk” och “2014-12380”

I denna Facebookgrupp kan du också läsa mer: Allt om exploateringen av Bagarmossen-Skarpnäck

Om man vill lämna in synpunkter

Synpunkter lämnas skriftligen senast 13 december till:
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
eller:
Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
10420 Stockholm
Ange diarienummer 2014-12380