Föreningens synpunkter på program för Bagarmossen och Skarpnäck

Som de flesta säkert känner till har Stockholms stad tagit fram ett programförslag gällande Bagarmossen / Skarpnäck som nu är under samråd. I förslaget beskrivs hur stadsdelarna ska byggas ut med 2500-3500 bostäder. De har idag 21 000 boende och det ska öka med 5 500-7 500.

nyhet_samråd_20151215Fram till den 13 december har det varit möjligt att lämna in synpunkter på programförslaget.

Föreningen har, via styrelsen, skickat in synpunkter på förslaget med anledning av att föreningen verkar för medlemmarnas gemensamma intressen som boende i området.

Här kan du läsa brevet som föreningen har skickat in

Mer info: