Nu införs parkeringsavgift i delar av vårt område

Som vi skrivit tidigare har Trafiknämnden i Stockholms stad infört nya parkeringsregler som innebär att det blir parkeringsavgifter i fler delar av staden, till viss del i vårt område.

Den 1 september 2016 höjs boendeparkeringsavgiften i innerstaden. Därefter införs avgift efter hand i de nya taxaområdena med start i område 4, där föreningens område ingår.

Kommunen uppmanar att vara uppmärksam på skyltningen, de nya reglerna för gatuparkering gäller när skyltarna är på plats.

Syftet är att öka framkomligheten på Stockholms gator, minska trängseln i staden och öka antalet lediga parkeringsplatser.

Här kan ni läsa mer om detta. Klicka på områdeskartan ”Hammarbyhöjden” för att se vårt område.