Julbrev till medlemmar

Följande julbrev delades ut i områdets brevlådor under december 2019: Julbrev 2019 (pdf)

GOD JUL  &  GOTT NYTT ÅR

Till hushåll i Skarpnäcks Trädgårdsstad, december 2019
Skarpnäcks Trädgårdsstadsförenings 92:a verksamhetsår går mot sitt slut och styrelsen önskar alla en trevlig jul- och nyårshelg! Vi hoppas att många följer områdets mångåriga sed att tända marschaller på julafton och nyårsafton. Gör det gärna åt din bortresta granne också!

Sedan 1927 har Trädgårdsstadsföreningen verkat för områdets boende, först som ekonomisk förening och nu som ideell förening. I dag är föreningens viktigaste uppgift att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen som boende i området samt att hyra ut byggställningar, trädgårdsredskap och materiel till medlemmarnas trädgårdsfester.

Den sociala verksamheten består av valborgsmässofirande på våren och loppis på hösten. I samband med föreningens årsmöten, som hålls i lokaler i området, bjuder vi på intressanta presentationer eller kulturella aktiviteter kopplade till området eller föreningen. 

Trädgårdsstadsföreningen blir vad medlemmarna gör den till, så välkommen att vara delaktig i det vi gör, för att på bästa sätt kunna påverka vad som händer i ditt närområde! 

Vill du vara med i Skarpnäcks kanske trevligaste styrelse?

Valberedningen ligger i startgroparna för nästa års insats, som kulminerar på årsmötet i mars. Arbetet i styrelsen kännetecknas av en gemensam vilja till lagom förändring i takt med tiden och bevarande av områdets traditioner och historia. Ingen tidigare erfarenhet av styrelsearbete krävs, det finns det gott om redan, idéer får vi däremot aldrig nog av!

För frågor, funderingar eller intresseanmälan:
Hör av dig till Valberedningens ordförande
Janne Gustavsson; 070 – 79 78 644

God jul önskar styrelsen!

//