Upprustning av park – kom med synpunkter!

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning planerar för en upprustning av parken som omges av Fogdevägen, Kanslersvägen, Statsrådsvägen och Riksrådsvägen under 2019.

Stadsdelsförvaltningen är intresserade av att få veta vad ni som använder parken tycker.
Hur används parken? Vad är bra? Vad saknas? Har den ett namn? 

Synpunkter är viktiga inför att ett förslag tas fram. Förslaget kommer presenteras på ett informationsmöte senare i år eller tidig vår 2019.

Hör av er till stadsdelsförvaltningen med era synpunkter per e-post till: inger.bogne@stockholm.se,
senast den 14 september.

//